Wat is de QuickScan Burgerschap?

De QuickScan Burgerschap is een hulpmiddel voor scholen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot het burgerschapsonderwijs in de eigen school. De uitkomsten maken inzichtelijk hoe het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school ervaren wordt. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen. De QuickScan Burgerschap sluit aan bij de IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs.

Wanneer gebruik je de QuickScan Burgerschap?

Het initiatief voor het invullen van de scan kan komen uit verschillende lagen van de school: van schoolleiding tot coördinatoren of leraren. Je kunt de scan gebruiken om draagvlak te creëren voor het vernieuwen en/of verbeteren van het burgerschapsonderwijs. Door met elkaar de huidige stand van zaken binnen de school te onderzoeken, maak je zichtbaar waar de verbeterpunten (of wensen) zitten. De scan is een hulpmiddel om de beelden die er bestaan rond burgerschap in de school met elkaar te onderzoeken en bespreken. Zo ontstaat er een gemeenschappelijk beeld van de huidige situatie en kun je gezamenlijk de gewenste situatie en de ontwikkelpunten bepalen voor de komende periode. De scan kan ook dienst doen als (zelf)evaluatie instrument. Door de scan jaarlijks uit te voeren is het instrument ook te gebruiken in de kwaliteitscyclus.

Wie vult de scan in?

Bepaal wie de scan gaat invullen; dat kan een aantal betrokkenen in verschillende delen van de school zijn of laat iedereen de scan invullen. Maximaal 25 personen kunnen per keer de scan invullen. Is de groep groter, dan kunnen er meerdere scans uitgezet worden. Bedenk vooraf op welke wijze je de gegevens uit de scan wilt bespreken. Hoe groter de groep is, hoe beter je het gesprek vooraf moet organiseren.

 

Stappen

 • Stap 1 - Nieuwe scan aanmaken
  Als initiatiefnemer van de QuickScan kun je hier collega’s (respondenten) uitnodigen voor het maken van de scan.
 • Stap 2 - Vragenlijst invullen
  Respondenten vullen de vragenlijst in (bekijk ter informatie het overzicht van de vragen).
 • Stap 3 - Resultaten scan bespreken
  De initiatiefnemer bespreekt tijdens een bijeenkomst de resultaten met de respondenten.
 • Stap 4 - Plan van aanpak
  Het formuleren van speerpunten met bijbehorend actieplan voor het onderwijsteam.

Tips ter voorbereiding en uitvoering van een teambespreking

De resultaten uit de QuickScan Burgerschap geven aanleiding om:

 • het gesprek te voeren op school over de implementatie en kwaliteit van burgerschapsvorming;
 • speerpunten met een bijbehorend actieplan te formuleren voor het onderwijsteam.

Toolbox

In deze toolbox vind je tips, links, informatie en voorbeelden per categorie om je op weg te helpen.

 

Inloggen

Nieuw account maken

Voorbeeld QuickScan

 

Contact

Heb je een vraag over de QuickScan of wil je meer weten over het vormgeven van burgerschapsonderwijs? Neem contact op met de helpdesk van Expertisepunt Burgerschap. De helpdesk is bereikbaar op schooldagen van 9.00 uur tot 16.00 uur op 030 – 285 66 11 of via info@expertisepuntburgerschap.nl.

Expertisepunt Burgerschap

De QuickScan Burgerschap is een product van Expertisepunt Burgerschap: www.expertisepuntburgerschap.nl. Expertisepunt Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, SLO en ProDemos – huis voor democratie en rechtsstaat.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van actuele informatie, tips en inspiratie over het vormgeven van burgerschapsonderwijs? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Expertisepunt Burgerschap.

 

 

Webontwikkeling door SPRANQ